Zmiana terminu rozpatrywania wniosków

2021-01-15

Zgłoszenia, które wpłynęły do Fundacji pomiędzy 1.10.2020 a 31.12.2020 – zostaną rozpatrzone w dniu 1.02.2021. Tego samego dnia poinformujemy o wyłonionych beneficjentach.

# fundacja
komputronik
wspiera rozwój

nasze działania