MASZ POMYSŁ NA DZIAŁANIE?
ZŁÓŻ WNIOSEK! TO PROSTE!

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego!
Fundacja Komputronik powstała z myślą o młodych i ambitnych ludziach, którzy mają utrudniony dostęp do nowoczesnych technologii.
Skupiamy się na inspirujących i kreatywnych projektach z pogranicza edukacji i innowacji. Z uwagą i zainteresowaniem rozpatrzymy Państwa wniosek, jednakże na wstępie zaznaczamy, że skupiamy się na wspieraniu projektów oraz indywidualnych inicjatyw, a nie innych fundacji.


  Zaznacz, jeśli wniosek dotyczy pomocy Ukrainie (pole nieobowiązkowe)

  Typ wsparcia:


  Część I – Dane personalne wnioskodawcy.

  Płeć:


  Część II – Dane personalne beneficjenta.

  Płeć:


  Część II – Opis wsparcia.
  Część III – Opis wsparcia.

  Finanse


  Część III – Oświadczenia.
  Część IV – Oświadczenia.  1. Zgłoszenie wniosku o wsparcie.

  Podmioty ubiegające się o wsparcie przesyłają pocztą elektroniczną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Uzupełniony wniosek oraz załączniki należy wysłać pocztą mailową na adres: [email protected].

  # FUNDACJA
  KOMPUTRONIK

  EDUKUJE
  I INSPIRUJE

  2. Zebranie Zespołu Opiniującego i wyłonienie osób kwalifikujących się do wsparcia

  Zebranie Zespołu Opiniującego odbywa się cztery razy w roku kalendarzowym. Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym. Złożone w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych zgłoszenia, rozpatrywane są w ostatnich dniach pierwszego miesiąca każdego następnego kwartału. Podczas zebrania analizowane są wszystkie otrzymane wnioski oraz wyłaniane są osoby kwalifikujące się do wsparcia charytatywnego. Kwalifikacja dokonywana jest na podstawie oceny potencjalnego wpływu zgłoszonych wniosków na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów poszczególnych projektów.

  3. Zamieszczenie protokołu z obrad Zespołu Opiniującego i poinformowanie kandydatów o wyniku obrad.

  Po rozpatrzeniu wniosków sporządzany jest protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego. Gdy zostaną wyłonione zgłoszenia zakwalifikowane do otrzymania wsparcia charytatywnego, wszyscy beneficjenci otrzymają informację zwrotną na adres poczty elektronicznej.

  Przyznanie wsparcia

  Wnioskodawcy, których zgłoszenia wybierze Zespół Opiniujący, o objęciu opieką Fundacji Komputronik zostaną poinformowani przez dedykowanego Przedstawiciela Fundacji.

  Ważne!

  Przy wyborze beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie, kierujemy się zgodnością wsparcia ze statusem Fundacji, zakresem wskazanych potrzeb oraz stopniem innowacyjności zgłoszonego projektu lub inicjatywy.

  Zachęcamy do zgłaszania inspirujących i kreatywnych pomysłów z pogranicza edukacji, technologii i innowacji.

  Wnioski złożone od 1.01.2024 do 31.03.2024 zostaną rozpatrzone do 17.04.2024

  Czekamy na nowych beneficjentów, którzy pokażą nam swoje zaangażowanie oraz ambicje.

  Masz inicjatywę wartą wsparcia?

  Zapoznałeś się z procedurą?

  Czas wypełnić wniosek!

  Możesz to zrobić online, lub pobrać dokument i przesłać go mailem na adres: [email protected]

  Wypełnij wniosek:

  Poznaj Zespół Opiniujący

  Zespół Opiniujący dokonuje analizy przesłanych wniosków. Przy wyborze wniosków Rada Opiniująca kieruje się następującymi kryteriami:

  • stopień zgodności z celami statutowymi Fundacji Komputronik
  • poprawność uzupełnionego wniosku pod względem formalnym
   (kompletność dokumentu, osobowość prawna wnioskodawcy itd.)
  • znaczenie wpływu projektu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów
  • realność i praktyczność koncepcji do realizacji

  Sprawdź, do kogo trafi Twój wniosek o wsparcie:

  Prezes Fundacji Komputronik Monika Buczkowska doskonale zna specyfikę pracy fundatora, między innymi dzięki wieloletniemu doświadczeniu we wspieraniu oraz promocji młodych talentów.

  Wiceprezes Fundacji Karolina Pietz Drapińska Certyfikowany trener biznesu i doradca, mentorka Poznań Mentoring Walk, aktywnie działająca na rzecz rozwoju zawodowego. Członkini Klubu Kobiet Przedsiębiorczych.

  Zapoznaj się z regulaminem korzystania ze wsparcia
  udzielonego przez naszą Fundację