FUNDACJA KOMPUTRONIK


WSPIERA, EDUKUJE, DORADZA

O fundacji

W Fundacji Komputronik doskonale wiemy, że przyszłość zaczyna się dziś!

Przed naszymi podopiecznymi, bez względu na ich wiek czy posiadane wykształcenie, pragniemy otworzyć nowe możliwości rozwoju.

Chcemy na każdym etapie ułatwiać dostęp do innowacyjnych narzędzi wspierających nowoczesną edukację i motywujących do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego.

Chcemy stworzyć szansę na rozwój ludziom ambitnym, posiadającym duży potencjał, którzy m.in. z powodów ekonomicznych lub społecznych nie są w stanie samodzielnie pokonać barier oddzielających ich od świata wielkich możliwości.

Chcemy udowadniać, że z oferowanym przez nas wsparciem podopieczni Fundacji Komputronik mogą się efektywnie rozwijać, by sięgać wyżej, docierać dalej i nabierać mocy.

Jesteśmy po to, by stwarzać przestrzeń do rozwoju, otwierać nowe horyzonty, pokazywać, że warto podążać za wyznaczonymi celami i pokonywać bariery.

 

Cele działania Fundacji Komputronik

Głównym celem Fundacji jest aktywność w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności.

Zadaniami priorytetowymi jest realizacja celów, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

Wyznaczone cele Fundacja Komputronik realizuje poprzez:

  • pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;
  • wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji w kraju i poza jego granicami;
  • organizowanie lub finansowanie akcji społecznych;
  • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej;
  • udzielanie pomocy finansowej jednorazowej lub w formie stypendiów i ustanawianie nagród dla osób szczególnie uzdolnionych;
  • organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również kursów, szkoleń, prelekcji, sympozjów, praktyk zawodowych, konferencji i prezentacji, publikacji i wydawnictw;
  • współpracę z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi w kraju i poza jego granicami.

 

Prezes Fundacji Monika Buczkowska

Prezes Fundacji Komputronik Monika Buczkowska doskonale zna specyfikę pracy fundatora, między innymi dzięki wieloletniemu doświadczeniu we wspieraniu oraz promocji młodych talentów.
Absolwentka kierunku Handel Zagraniczny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1999 roku związana z Grupą Komputronik na stanowiskach menadżerkich m.in. dyrektor zarządzający, dyrektor marketingu.
Jest współzałożycielką i członkiem zarządu Art Foundation sp. z.o.o., platformy internetowej gallerystore.pl promującej polskich młodych artystów.
Od 2009 roku na stronach współprowadzonego przez Prezes Monikę Buczkowską portalu gallerystore.pl swoje prace prezentują także początkujący artyści. Młodzi twórcy otrzymują tu opiekę merytoryczną i sposobność udziału w licznych ekspozycjach, co stanowi ogromne wsparcie w efektywnym rozwoju artystycznym i zawodowym.
Prywatnie mama dwóch nastolatek. Uwielbia wyprawy w wyjątkowe miejsca, w najdziksze zakątki świata.
 

Wiceprezes Fundacji Karolina Pietz Drapińska

Specjalistka z zakresu komunikacji marketingowej. Doświadczona w prowadzeniu projektów komunikacyjnych w tym ogólnopolskich kampanii społecznych wspierających przedsiębiorczość a także w działaniach na rzecz fundacji oraz organizacji pożytku publicznego.
Absolwentka studiów Design Management w SWPS oraz programu MBA we Franklin University. W Grupie Komputronik odpowiada za marketing, komunikację i PR.
Certyfikowany trener biznesu i doradca, mentorka Poznań Mentoring Walk, aktywnie działająca na rzecz rozwoju zawodowego.
Członkini Klubu Kobiet Przedsiębiorczych.
Aktywna w życiu zawodowym i prywatnym. Kolekcjonerka pozytywnych emocji i poszukiwaczka wrażeń.

PARTNERZY