ANIMACJE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Fundacja Komputronik inicjuje, przygotowuje i realizuje dedykowane wydarzenia i akcje. Ich celem jest propagowanie innowacyjności, poszerzanie dostępu do nowych rozwiązań technologicznych w praktyce gospodarczej oraz  promowanie przedsiębiorczych postaw.

SZKOLENIA, WARSZTATY, STAŻE

Fundacja, zapewniając staże najzdolniejszym informatykom i programistom, wspiera kształcenie i rozwój swoich podopiecznych w obszarze nowoczesnych technologii. Zapewnia im dostęp do szkoleń w dziale e-commerce i współpracę z działem HR związaną z rynkiem pracy.

FUNDACJA JAKO PARTNER WYDARZEŃ

Fundacja czynnie wspiera zewnętrzne inicjatywy i różnego typu prorozwojowe programy edukacyjne i oświatowe, organizowane przez inne podmioty, w tym organizacje i instytucje działające na rzecz osób, które potrzebują pomocy w pokonywaniu ograniczeń związanych z nierównościami socjalnymi.