Wspieramy technologicznie ambitnych twórców

2018-11-29

Fundacja Komputronik, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, nawiązała współpracę z Czapski Art Foundation przy projekcie OFUTURE ZONE.

# fundacja
komputronik
wspiera rozwój

nasze działania