Fundacja Komputronik z pomocą Ukrainie

2022-03-04

Fundacja Komputronik włącza się w pomoc Ukraińcom. W trwającym właśnie naborze wnioski o pomoc mogą składać również obywatele Ukrainy.

# fundacja
komputronik
wspiera rozwój

nasze działania