FUNDACJA KOMPUTRONIK


WSPIERA, EDUKUJE, DORADZA

Zespół Opiniujący

SKŁAD I ZADANIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

Zespół Opiniujący składa się z następujących osób:

       Monika Buczkowska – Prezes Fundacji Komputronik

       Karolina Pietz – Drapińska – Wiceprezes Fundacji Komputronik

 

Zespół Opiniujący dokonuje analizy przesłanych wniosków. Przy wyborze wniosków Rada Opiniująca kieruje się następującymi kryteriami:

  • stopień zgodności z celami statutowymi Fundacji Komputronik
  • poprawność uzupełnionego wniosku pod względem formalnym (kompletność dokumentu, osobowość prawna wnioskodawcy itd.)
  • znaczenie wpływu projektu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów
  • realność i praktyczność koncepcji do realizacji

W dniu 12 kwietnia 2019 roku zebrał się zespół Fundacji Komputronik i zakwalifikował do otrzymania wsparcia 3 wnioski z blisko 100 zgłoszonych do Fundacji w I kwartale 2019 roku. Pracownicy Fundacji Komputronik kontaktują się z wybranymi beneficjentami. Niebawem szczegółowe informacje o beneficjentach pojawią się na stronie Fundacji.
Zgłoszenia, które wpływają do Fundacji Komputronik pomiędzy 1.04, a 30.06.2019 zostaną rozpatrzone w dniu 12.07.2019

PARTNERZY