FUNDACJA KOMPUTRONIK


WSPIERA, EDUKUJE, DORADZA

Zespół Opiniujący

SKŁAD I ZADANIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

Zespół Opiniujący składa się z następujących osób:

       Monika Buczkowska – Prezes Fundacji Komputronik

       Karolina Pietz – Drapińska – Wiceprezes Fundacji Komputronik

 

Zespół Opiniujący dokonuje analizy przesłanych wniosków. Przy wyborze wniosków Rada Opiniująca kieruje się następującymi kryteriami:

  • stopień zgodności z celami statutowymi Fundacji Komputronik
  • poprawność uzupełnionego wniosku pod względem formalnym (kompletność dokumentu, osobowość prawna wnioskodawcy itd.)
  • znaczenie wpływu projektu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów
  • realność i praktyczność koncepcji do realizacji

 

PARTNERZY