Zarząd Fundacji Komputronik wyłonił kolejnych beneficjentów

2022-08-04

Z przyczyn niezależnych, z lekkim opóźnieniem Zarząd Fundacji Komputronik wyłonił kolejnych beneficjentów, którym zostanie przekazana pomoc rzeczowa.

# fundacja
komputronik
wspiera rozwój

nasze działania