Zarząd Fundacji Komputronik jest w trakcie wyłaniania beneficjentów

2022-10-18

Zakończył się kolejny okres zgłaszania wniosków o wsparcie.

# fundacja
komputronik
wspiera rozwój

nasze działania