Wzorowe podejście do nauki

2019-07-12

Szkoła o klasę wyżej? Fundacja Komputronik wyłoniła szkoły, które otrzymają wsparcie merytoryczne lub techniczne.

# fundacja
komputronik
wspiera rozwój

nasze działania