<

Wzorowe podejście do nauki

Szkoła o klasę wyżej? Fundacja Komputronik wyłoniła szkoły, które otrzymają wsparcie merytoryczne lub techniczne.

Podczas spotkania podsumowującego miniony kwartał, Fundacja Komputronik nie wyłoniła żadnego wnioskodawcy, gdyż znaczna część wniosków nie była spójna z jej statutowymi celami. Zarząd postanowił zatem skupić działania Fundacji na rozwoju współpracy z instytucjami edukacyjnymi. Przedstawiciele naszej Fundacji są w kontakcie z wybranymi szkołami celem dopasowania formy wsparcia do potrzeb danej placówki. Do otrzymania pomocy zakwalifikowały się:

  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu,
  • Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Każda ze szkół może otrzymać indywidualny pakiet rozwiązań technicznych lub merytorycznych. Możliwości są duże, ponieważ w grę wchodzą różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, hackathony oraz wydarzenia popularyzujące innowacje i ułatwiające dostęp do nowoczesnej wiedzy. Ta współpraca na pewno zda egzamin!

PARTNERZY