<

Wyłaniamy beneficjenta

Zarząd Fundacji Komputronik – Monika Buczkowska i Karolina Pietz Drapińska zebrał się, by omówić zgłoszenia potencjalnych beneficjentów i wybrać do realizacji te, które są najbliżej celów statutu Fundacji.

W trakcie kwartału od 1.07 do 31.09 do Fundacji wpłynęło 41 zgłoszeń. To duża liczba, zważywszy na fakt, że Fundacja Komputronik istnieje od niedawna. Wszystkie zgłoszenia zostały rozpatrzone i przeanalizowane pod kątem zgodności ze statutem oraz z perspektywy możliwego wpływu na przyszłość i rozwój beneficjenta. Zarząd zwracał także uwagę na potencjalny wpływ społecznych działań Fundacji.

W wyniku obrad Zarząd postanowił zrealizować wniosek Pani Izabeli Sporakowskiej Mazur, dotyczący wsparcia dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 17 w Poznaniu – Dawida Bartniczaka. Dawid odznacza się zaangażowaniem, pasją i ponadprzeciętną na swój wiek wiedzą z zakresu informatyki.

Kolejne spotkanie Zarządu odbędzie się w styczniu. Do tego czasu zachęcamy chętnych do zgłaszania wniosków oraz zapoznania się ze statutem Fundacji, gdyż w pierwszej kolejności będą wspierane te zgłoszenia, które są najbardziej zgodne ze statutem Fundacji Komputronik. Powodzenia!

Statut Fundacji

PARTNERZY