Wyłaniamy beneficjenta

2018-10-05

Zarząd Fundacji Komputronik - Monika Buczkowska i Karolina Pietz Drapińska zebrał się, by omówić zgłoszenia potencjalnych beneficjentów i wybrać do realizacji te, które są najbliżej celów statutu Fundacji.

# fundacja
komputronik
wspiera rozwój

nasze działania