<

Wykonujemy krok w przyszłość

Przedstawiciele Fundacji Komputronik wzięli udział w Poznań Mentoring Walk dla Panów. Wydarzenie odbyło się 27 września i było trzecią edycją tego eventu w Polsce.

Podczas tego wyjątkowego spaceru pomagaliśmy młodym ludziom zdiagnozować swoje mocne strony, by rozwinąć skrzydła i świadomie kształtować karierę zawodową.

Mentoring Walk to przestrzeń, dzięki której liderzy mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, inspirować, zachęcać do działania i aktywnego kształtowania kariery. Serdecznie dziękujemy Organizatorom i Uczestnikom.
Na pewno weźmiemy udział w przyszłorocznej edycji tego przedsięwzięcia.

PARTNERZY