Wybraliśmy kolejnych beneficjentów

2021-02-01

Zarząd Fundacji Komputronik wyłonił beneficjentów za czwarty kwartał 2020 roku.

# fundacja
komputronik
wspiera rozwój

nasze działania