FUNDACJA KOMPUTRONIK


WSPIERA, EDUKUJE, DORADZA

Wsparcie charytatywne

Fundacja Komputronik. Komu pomagamy?

Wszystkim, którzy są ambitni lecz zagrożeni wykluczeniem społecznym, zawodowym czy cyfrowym z powodu braku środków finansowych.

Fundacja Komputronik, w ramach statutowej działalności non-profit, chce brać czynny udział w rozwoju lokalnych społeczności, wspierając różnego typu przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży prowadzone w obszarach rozwoju edukacji, oświaty i wychowania.

Fundacja będzie oferować pomoc swoim podopiecznym oraz organizacjom, które ich skupiają poprzez udostępnianie środków materialnych i pozamaterialnych, np. dotacji finansowych, kart podarunkowych, innowacyjnych gadżetów, dostępu do szkoleń, warsztatów i programów edukacyjnych.

 

UDZIELAMY WSPARCIA! SPRAWDŹ!

PARTNERZY