Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie wniosku o wsparcie dostępnego na stronie Fundacji Komputronik i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres

[email protected]

WNIOSEK O WSPARCIE – OSOBA

WNIOSEK O WSPARCIE – INSTYTUCJA

W dniu 12 lipca 2019 roku odbyło się zebranie Zespołu Opiniującego Fundacji Komputronik celem wyłonienia wniosków, które otrzymają wsparcie w II kwartale 2019 roku. Nie wyłoniono żadnego wnioskodawcy, gdyż znaczna część wniosków nie była spójna z statutowymi celami Fundacji. Zarząd postanowił zatem skupić działania Fundacji na rozwoju współpracy z instytucjami edukacyjnymi, ogłoszonymi w osobnej notatce w aktualnościach. Nowe zgłoszenia, które wpływają do Fundacji Komputronik pomiędzy 1.07, a 30.09.2019 – zostaną rozpatrzone w dniu 15.10.2019