FUNDACJA KOMPUTRONIK


WSPIERA, EDUKUJE, DORADZA

Wniosek o wsparcie

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie wniosku o wsparcie dostępnego na stronie Fundacji Komputronik i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres

[email protected]

WNIOSEK O WSPARCIE – OSOBA

WNIOSEK O WSPARCIE – INSTYTUCJA

W dniu 10 stycznia 2019 roku zebrał się zespół Fundacji Komputronik i zakwalifikował do otrzymania wsparcia 6 wniosków z blisko 100 zgłoszonych W dniu 12 kwietnia 2019 roku zebrał się zespół Fundacji Komputronik i zakwalifikował do otrzymania wsparcia 3 wnioski z blisko 100 zgłoszonych do Fundacji w I kwartale 2019 roku. Pracownicy Fundacji Komputronik kontaktują się z wybranymi beneficjentami. Niebawem szczegółowe informacje o beneficjentach pojawią się na stronie Fundacji.
Zgłoszenia, które wpływają do Fundacji Komputronik pomiędzy 1.04, a 30.06.2019 zostaną rozpatrzone w dniu 12.07.2019

PARTNERZY