FUNDACJA KOMPUTRONIK


WSPIERA, EDUKUJE, DORADZA

Wniosek o wsparcie

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie wniosku o wsparcie dostępnego na stronie Fundacji Komputronik i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres

[email protected]

WNIOSEK O WSPARCIE – OSOBA

WNIOSEK O WSPARCIE – INSTYTUCJA

PARTNERZY