FUNDACJA KOMPUTRONIK


WSPIERA, EDUKUJE, DORADZA

Udzielamy wsparcia

Fundacja Komputronik powstała po to, by wspierać i jeszcze skuteczniej realizować misję społeczną w zakresie rozwoju osobistego, społecznego i gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i innowacyjności.

 

SPRAWDŹ JAK!

 

PARTNERZY