Przekazaliśmy sprzęt beneficjentom

2019-10-02

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu, Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie to kolejni beneficjenci, którzy otrzymali pakiet rozwiązań technologicznych od Fundacji Komputronik.

# fundacja
komputronik
wspiera rozwój

nasze działania