<

Dzieci światowej klasy

Nasza Fundacja dofinansowała wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej w Połańcu na Międzynarodową Wystawę Wynalazków w Bangkoku.

Nauczyciele szkoły w Połańcu zgłosili Fundacji Komputronik chęć udziału ich podopiecznych w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Bangkoku w dniach 30 stycznia – 7 lutego 2019. Celem wyjazdu była promocja wiedzy i nauki, prezentacja własnego wynalazku, zdobycie nowego doświadczenia, wzmocnienie wiary młodzieży we własne siły i możliwości, nawiązanie nowych kontaktów oraz pozyskanie nowych inspiracji. Idea wyjazdu wpisała się zatem znakomicie w cele statutowe Fundacji. Wyjazd uczniów nie tylko poszerzał perspektywy, ale stał się okazją do promowania lokalnej społeczności.

Celem dodatkowym było przygotowanie młodzieży do poznania potrzeb człowieka, ochrony zdrowia i środowiska. Bagaż doświadczeń zdobytych podczas organizacji i samej podróży stał się lekcją, przygotowującą uczniów do aktywnego udziału w innych międzynarodowych wystawach i targach wynalazków. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć tak głęboko rozwijające przedsięwzięcie.

 

PARTNERZY