Czas rzucić światło na oświatę?

2019-04-12

Fundacja Komputronik wyłoniła pierwsze zgłoszenia z 2019 roku. Już wkrótce wybrane wnioski otrzymają wsparcie.

# fundacja
komputronik
wspiera rozwój

nasze działania