<

Czas rzucić światło na oświatę?

Fundacja Komputronik wyłoniła pierwsze zgłoszenia z 2019 roku. Już wkrótce wybrane wnioski otrzymają wsparcie.

Spośród blisko 100 nadesłanych zgłoszeń wybrano 3 inicjatywy, z którymi niebawem skontaktują się dedykowani przedstawiciele Fundacji i ustalą szczegóły realizacji proponowanych działań. Zgłoszenia dotyczyły przedsięwzięć o różnorodnej skali i tematyce. To wyraz faktu, iż potrzeby społecznie zaangażowanych projektów są coraz bardziej wyspecjalizowane.

Tym razem Fundacja skupi się na wsparciu jednostek edukacyjnych. Pasja i wiedza to moce, które mają zdolność kształtowania przyszłości. Dlatego zasługują na należytą opiekę i atencję.

Wszystkie, nadesłane zgłoszenia zostały przeanalizowane pod kątem statutu Fundacji i jej podstawowych celów.

Niebawem informacje o beneficjentach pojawią się na stronach Fundacji.

PARTNERZY