Beneficjenci otrzymali pomoc od Fundacji Komputronik

2021-10-15

Projekt 112 dla zwierząt Animal Heler Fundacji Psia Krew, dwa licea ogólnokształcące oraz szkoła przysposabiająca do pracy to beneficjenci, którzy otrzymali niezbędny sprzęt do pracy od Fundacji Komputronik. Fundacja wyłoniła też kolejne podmioty, które niebawem otrzymają pomoc.

# fundacja
komputronik
wspiera rozwój

nasze działania