2021 rok okiem Fundacji Komputronik

2021-12-24

Jaki był mijający rok? Co udało się zrealizować i komu pomóc? Jakie plany na kolejne miesiące ma Fundacja Komputronik? Opowiada o tym Monika Buczkowska, Prezes Fundacji Komputronik.

# fundacja
komputronik
wspiera rozwój

nasze działania